Visi dan Misi

Tuan Haji Ismail2VISI HPA

  • HPA berkomitmen mewujudkan rangkaian produk herba sebagai satu kaedah rawatan yang berkesan.
  • HPA berkomitmen membentuk usahawan yang dinamik, progresif dan berwibawa.

MISI HPA

  • HPA memberi keutamaan mempelbagaikan lagi rangkaian produk-produk herbanya dan juga program penyelidikan yang berupaya meningkatkan lagi mutu keluaran yang berkesan dan dapat membantu melegakan jenis-jenis penyakit yang dialami.
  • HPA menyelia dan memberi kemudahan bagi usahawan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan memantapkan lagi perniagaan ke arah kejayaan diri, keluarga dan masyarakat.

OBJEKTIF HPA

    • Menjadi pengeluar dan pengedar barangan herba No.1 di seluruh Malaysia
    • Memimpin industri herba di Malaysia menjadi pengeluar yang inovatif, berdaya maju dan berwawasan
    • Memberi keutamaan terhadap program peningkatan dan pembangunan usahawan

Ayo Daftar